Vatandaşlık Başvurum Ne Aşamada?

Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarınca Vatandaşlık Hakkı Nasıl Kazanılır? Vatandaşlık Sorgu ve Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

Birey doğarak kazandığı vatandaşlık hakkı dışında bir başka ülkede yasal olarak yaşam sürdürebilmek için bir takım şartları sağlayarak ancak o ülkenin vatandaşı olabilmektedir. Örneğin; Türk vatandaşlığının kazanılması için kanunlar vardır, Türk vatandaşı olmaya karar veren bir birey Vatandaşlık Kanunu’nda ve ilgili mevzuatta yazılı olan koşulları karşılaması gerekmektedir.

Türkiye’de doğanlar, Türk soyundan gelenler, Türkiye’de evlenenler veya Türk vatanadaşlığından izin yolu ile çıkmış ve tekrar girme talebinde bulunan kişiler Türkiye’de yaşam kurmak için kararınızı net bir şekilde verdiyseniz eğer vatandaşlığa alınma işlemleri için sizlere her türlü hukuki desteği sağlayacağımızı bilmenizi isteriz.

Türk vatandaşı ile evlenen yabancı uyruklu bir vatandaş otomatikman Türk vatandaşı olmaz, Vatandaşlık Kanunu’nun 16.maddesine göre en az 3 yıl evli olmalı ve evliliğini devam ettiren yabancı uyruklu vatandaş Türk vatandaşlığı için talep de bulunabilir. Başvuracak kişiler;

  • Aile birliği içinde yaşama
  • Evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmama,
  • Milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama, şartlarını karşılamalıdır.

(*) Başvurudan sonra Türk vatandaşı eşin ölümü nedeniyle evliliğin sona ermesi halinde birinci fıkranın (a) bendindeki şart aranmaz.

(*) Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan yabancılar evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde evlenmede iyi niyetli iseler Türk vatandaşlığını muhafaza ederler.

Vatandaşlık Başvuru Durumum Ne Aşamada?
Vatandaşlık Başvuru Durumum Ne Aşamada?

Evlilik Dışında  Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı Nasıl Kazanılır?

Evlilik haricinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı başvurusunda bulunmak isteyen bireylerin öncelikle şunu bilmeleri gerekir; Türkiye’de oturma izni ile ikamet ediyorsanız eğer bulunduğunuz İl Emniyet Genel Müdürlüğü’ne giderek Türkiye’de ikamet ettiğiniz süreyi gösteren bir belge almanız gerekmekte. Evlilik yoluyla vatandaşlık kazanabilmenin dışında Türkiye vatandaşlığına başvuruda bulunabilmek için öncelikle 5 yıl boyunca kesintisiz Türkiye’de ikamet etme şartı aranmakta ve aradaki kesintinin maksimum 180 gün olması kabul edilmekte.

Lakin çıkma izni almak suretiyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kaybedenler, Anne veya babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybedenlerden 21. maddede öngörülen süre içerisinde seçme hakkını kullanmayanlar için bu ikamet şartı aranmaksızın başvuru yapabilir.

Sonrasında Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nce istenen belgelerin toplanması gerekecektir. Belgeler toplanıp başvuru işlemi başlatıldıktan sonra elinize “Başvuruya Ait Bilgiler” başlığında bir kağıt gelecektir. Aşağıda örneği inceleyebilirsiniz;

             Başvuruya Ait Bilgiler                                                                              Tarih: 1.1.2018 

Onsekiz yaşını tamamladıktan sonra doğuma ilişkin yurtdışından yapılan bildirimler başvurunuzun durumunu, aşağıda belirtilen “Başvuru No” ve “Doğum Tarihi” bilgileri ile www.nvi.gov.tr adresinden vatandaşlık sorgu yani “Vatandaşlık Başvurum Ne Aşamada” kısmından öğrenebilirsiniz. Lütfen bu belgeyi saklayınız.

Başvuru Bilgileri

İşlem No                       : x – 2018 –  128 – x

Başvuru Tarihi            : 1.1.2018

Başvuru Türü              : Onsekiz yaşını tamamladıktan sonra doğuma ilişkin yurtdışından yapılan bildirimler

Başvuru Makamı        : Ankara İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü


Yukarıda örneklendirilen belge başvuru sonrasında elinize geçtiğinde nvi.gov.tr web adresine giriş yaparak veya buradaki yönlendirmemize tıklayarak “Başvuru Durumum Ne Aşamada?” sekmesinden başvuru durumunuzu sorgulayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir