Vatandaşlık Avukatı ve Davalarının Önemi

İdare mahkemelerindeki dava görülme usulü gereği, vatandaşlık avukatı her zaman için zorunluluktur.

Yabancılar ve vatandaşlık hukuku son derece geniş kapsamlı bir alandır ve ileri derecede uzmanlık gerektiren bir hukuk dalıdır. Hal böyle olunca da herhangi bir bireyin kendi kendisini savunması pek çok zaman yeterli olmayacaktır. Buna ek olarak Türk vatandaşı olmayan ve Türkiye’de ikamet etmeyen bir kimse hakkında işletilecek hukuki süreç de son derece sancılı olabilecektir. Ne de olsa davalar tebligat yoluyla bildirilir ve tebligat yapılmadan bir davanın yahut hukuki sürecin işletilmesi söz konusu olmayacaktır. Ancak bir avukatın varlığı söz konusu ise tebligat sadece avukata yapılabilecektir. Şöyle ki, avukat vasıtası ile bireyin temsil edildiği davalarda tebligat kanunu uyarınca tebligatların sadece avukata yapılabilmesi öngörülmektedir.

Bir Avukatın Bulunması Neden Önemlidir?

Davada taraf olan bir kimsenin üzerine yüklenmiş olan sorumluluk ya da kendisine yöneltilmiş olan her türlü baskı halinde verimli bir şekilde kendisini ifade edebilmesi ya da hakkını savunabilmesi söz konusu olmayacaktır. İşte tam olarak bu sebepten dolayı da avukatın bu durumdaki bir bireyi savunması yerinde olacaktır. Buna ek olarak vatandaşlık hukukunu ilgilendiren neredeyse tüm konular idari işlem kapsamında değerlendirilmektedir. İşte bir idari işlemin yargı denetimi de daima idare mahkemeleri tarafından yapılmaktadır. Türk Vatandaşlığının Kazanılması, iptali ve reddi gibi vatandaşlık davalarında hal böyle olunca da idare mahkemelerindeki dava görülme usulü gereği bir vatandaşlık avukatı her zaman için zorunluluktur.

Vatandaşlık Davası
Vatandaşlık Davası Avukatı

İdari Davalar Nasıl Görülür?

İdari davalar kural olarak dosya üzerinden görülmekte olan davalardır. Bundan dolayı da dosya üzerinden görülmekte olan bir davada en ufak bir ifade yanlışlığı dahi davanın kaybedilmesine sebebiyet verebilir ya da davanın kolay yoldan kazanılmasına engel olabilir. Ne de olsa ilk olarak dikkate alınacak olan dava dilekçesidir ve bir dava dilekçesi de şüphesiz ki en iyi şekilde engin bilgi birikimine ve geniş bir deneyime sahip vatandaşlık avukatı tarafından yazılacaktır. Yani duruşma esasına göre görülmeyen bir davada da muhakkak bir avukatın kuvvetli ve net ifadeleri davanın seyrinde çok ciddi değişiklikler meydana getirecektir. Söz misali avukat müvekkilinin yanlış ve kendisini zora sokacak olan ifadelerini düzeltmede de etkili olacaktır.

Ancak bu davalarda duruşma talep edilmesi halinde duruşma da yapılabilmektedir. Avukatın yazılı olarak verdiği dilekçelerindeki önemli hususların bir kez de sözlü olarak ortaya konulması mahkemenin kanaati açısından önem arz etmektedir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir