Kurumsal

Hukuk Büromuz 1996 yılında kurulmuştur. Kurucumuz Av.Erdal DEVELİOĞLU tarafından kurulan hukuk büromuz gerek danışmanlık ve gerekse dava hizmeti vermektedir. Mesleğin ilk yılarında Ankara Barosu Kadın Komisyonunda çalışarak Aile Hukuku alanında ihtisaslaşmaya başlamıştır. Ardından Ankara Kadın Sıgınma Evi avukatlığı yaparak Aile Hukukuna olan ilgisini daha da ilerletmiştir.  

Bu alanlarda örnek olacak bir çok davada taraf vekilliği yaparak mesleki kariyerine devam ettirmiştir. Ofisimiz özellikle son 10 yıldır oturma izni ya da evlilik yolu ile ülkemizde kalan yabancıların  taraf olduğu davaları yoğun olarak yürütmektedir. 5901 Sayılı Vatandaşlık Kanunu çerçevesinde Türk Vatandaşlığına geçme başvurularının reddi üzerine İdare Mahkemelerinde açılan Vatandaşlık Davalarında uzmanlaşılarak yine bu alanda emsal teşkil edecek davalar yürütülmüştür. Bu çerçevede Hukuk Büromuz Rusça ve İngilizce de hizmet vermektedir.

Kurumsal
Kurumsal
Kurumsal
Kurumsal
Kurumsal
Kurumsal
Kurumsal
Kurumsal
Kurumsal
Kurumsal
Kurumsal
Kurumsal
Kurumsal
Kurumsal
Kurumsal