Miras Hukuku

Vasiyetname Düzenlenmesi, Miras Taksim Sözleşmesi Düzenlenmesi, Tenkis ve Muvazaa Davaları, Miras İntikal İşlemleri.

Anayasal bir hak olan Miras hakkı, kişinin ölümünde veya gaiplik durumunda mal varlığının yani mirasının kimlere hangi şartlar içerisinde dağıtılacağını düzenleyen hukuk alanıdır.

Mirasçı Olabilmek İçin Aranan Kanun Şartları Nelerdir?

Anayasa’da ki Miras Hukuku alanına hitaben, mirasçı olabilmeniz için bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlardan en önemlileri sağ ve tam doğmak, hayatta olmak, medeni haklardan yararlanmak ve mirastan yoksun kalmamaktır.

Miras Davası Nasıl Açılır? Miras Davası Avukatları

Öncelikle miras davası açabilmeniz için yetkili mahkemeyi tespit etmeniz gerekmektedir. Miras bırakanın ikamet yeri, kanunda yerini bulan görevli mahkeme tespiti için ise miras davası konusunu saptamak gerekir.

Miras bırakan kişi, vefat etmeden önce varlığını karşılıksız olarak devretmiş ve vasiyetname düzenlemiş olabilir bu yüzden bu durumlar terekenin mevcudunu eksiltmiş olacağından dolayı Miras Davası açılmadan önce miras bırakan kişinin bu tür durumlarda tasarrufu veya vasiyetnamesi olup olmadığının araştırılması gerekerek mirasçılık haklarınızın korunmasını sağlar.