Yatırım Yapan Yabancıya Türk Vatandaşlığı

Yabancı Yatırımcıların Türk Vatandaşlığı Kazanmaları Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Vatandaşlık Hakkı Nasıl Kazanılır?

Yabancı uyruklu bir bireyin, vatandaşlık alması için yapabileceği bir diğer yöntem ise atırım yapmaktır. Yabancı Yatırımcıların Türk Vatandaşlığını Kazanmaları, yatırım nakit veya taşınmaz yatırımı olabilir mi? Bu konuda ülke vatandaşı olmak isteyen insanların yapması gerekenleri konu alan yasal düzenlemeler vardır. Bunlarında içeriklerin de belirtilenlere göre, bir yabancının ülkemizde en az 250.000 Amerikan Doları taşınmaz yatırımı yapmalıdır. Ve ayrıca bu taşınmazı da 3 yıl boyunca başkasına satılamayacağı konusunda da şerh vermelidir. Yani satın aldığı konutu veya taşınmazı ülke içinde bir başkasına belli bir süreliğine satamayacağı konusunda mahkeme kararı almasıdır. Bu şerh işlemini sadece mahkeme değil aynı zamanda noter aracılığıyla da yapabilirler.

Taşınmaz Alınırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yabancı yatırımcıların ülkemizde taşınmaz satın alırken dikkat etmesi gereken bazı noktalar vardır. Bunun yanında da sahip olması gereken bazı evrak ve belgeler olmalıdır. Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı için gerekli evraklar & bilgiler; Gayrimenkulün tapu senedi, satın alacak yabancı şahsın pasaport ve fotokopisi, mülkün bulunduğu belediyeden alınacak olan emlak rayiç bedeli değeri, zorunlu deprem sigortası poliçesi, satan kişinin bir adet vesikalık fotoğrafı, satın alan yabancı şahsın iki adet vesikalık fotoğrafı, satın alan yabancının, Türkçe bilmemesi halinde yeminli tercüman, devir işleminin vekille yapılması durumunda vekaletnamenin aslı veya onaylı örneği gibi dokümanlara sahip olmalıdır.

Yabancıların Dezavantajları Olabilecek Durumlar

Yabancı yatırımcı dışarıdan ülkeye yatırım yaptığı için ve burada aldığı arsa veya taşınmaz ile ilgile tam hakimiyete sahip olmadığı için arsayı satan kişinin belli oyunlarına gelebilir. Bunlar arsanın veya taşınmazın ipotekli olması veya icralık olması gibi durumlar olabilir. Bu durumda yatırımcı fiiliyatta taşınmazı satın almış olurken hukuken bu satın alma işlemi geçersizdir. Yabancı yatırımcıların Türk vatandaşlığı kazanmaları konusunda bu duruma dikkat edilmesi gereklidir, bilir kişiler ve avukatlar ile irtibatta olarak bu işlemlerin yerine getirilmesini öneriyoruz.
Vatandaşlık konusunda her türlü hukuki destek için Develioğlu Hukuk ile iletişime geçebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir