Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatları

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatları, Türk Vatandaşlığının Kazanılmasında Hukuki Destek Sağlar.

Türkiye, vatandaşlık kazanılması bakımından pek çok farklı prosedüre sahip bir ülkedir. Ancak kural olarak sonradan kazanılacak olan vatandaşlıklarda başvuru yapılması gerekmektedir. Bu başvuruların da düzenli bir şekilde takip edilmesi ve kararların olumsuz olması halinde gerekirse itiraz edilmesi icap edecektir.

Bizler de bu alanda her daim sürecin takip edilmesi ve vatandaşlık başvurusu ve davalarında gerekli hukuki desteklerin sağlanması adına danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Vatandaşlık başvurularını online olarak NVİ vatandaşlık başvurum ne aşamada? ekranından görüntüleyebilmek mümkün. Bizler bu başvuruları sizler adına gerçekleştiriyor ve takip etmenizde yardımcı oluyoruz. NVİ üzerinden gerçekleştireceğimiz sorgulamaların ardından sonuç alındıktan sonra da sürecin devam etmesi gerekirse bu alanda da desteklerimizi sunuyoruz.

Vatandaşlık Hukuku Avukatları
Vatandaşlık Hukuku Avukatları

Başvurular Reddedilebilir mi?

Vatandaşlık başvurusunun süreç sonunda reddedilmesi de zaman zaman söz konusu olabiliyor. Ancak bu gibi hallerde elbette belirli bir sürecin de işletilmesi gerekli. Bu bağlamda vatandaşlık davalarına başvurulması mümkün. Nitelikli hukukçularımız ile vatandaşlık hukuku alanında her daim sizlere desteklerimizi sunuyoruz. Vatandaşlık davaları konusunda sadece ilk derece mahkemelerinde değil pek tabii üst derece mahkemelerine bu davanın taşınması ve takip edilmesi alanında yardıma hazır olduğumuzu bilmenizi isteriz.

İdari Davaların Görülme Usulü

Vatandaşlık davaları bireyler ile devlet arasındaki bir uyuşmazlıktan ibarettir. Bu bireyin vatandaş olup olmadığı önemli değildir. Bundan dolayı da bu davanın idare mahkemelerinde görülmesi gerekecektir. İdari davalar da belirli istisnalar haricinde her daim dosya üzerinden görülecektir. Dosyalarda zaman zaman bazı eksiklikler, hatalar ya da yanlış beyanlar bulunması söz konusu olabilecektir. İşte bu gibi hatalarda da dava her an kaybedilebileceğinden dolayı nitelikli hukukçularımız ile çalışmanız tavsiye edilmektedir.

Vatandaşlık Başvurularınızda Her Türlü Hukuki Desteği Sunmaya Hazırız

Vatandaşlık davası hukukçularımızın yanı sıra sizlere evraklarınızın hazırlanması ve başvuru durumunuzun NVİ üzerinden takip edilmesi adına da yardımcı olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Zira vatandaşlık başvurusunda bulunanların her zaman için Türkçeye tam olarak hakim olabilmesi söz konusu olamıyor. Devletin ve yargının dili de yüzde yüz Türkçe olduğundan dolayı bizlerden destek almanız çok büyük önem arz ediyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir