Vatandaşlık Sorgulama Nasıl Yapılır?

Vatandaşlık sorgulama işlemi nasıl yapılır? Vatandaşlık sorgulamak için gerekli bilgiler nelerdir? Vatandaşlık Başvurusu Reddi Durumunda Ne Yapılmalıdır? Tüm sorularınızın cevabını yanıtlıyoruz.

Türk vatandaşlığına sonradan geçmek bazı şartları taşıması ve bu şartları sağladıktan sonra da başvuruda bulunması gerekecektir. Bu başvuru yapıldıktan sonra ise belirli incelemeler söz konusu olacak, bu süreç içerisinde başvuruda bulunanların şartları gerçekten taşıyıp taşımadıkları detaylı bir şekilde incelenecektir. Bu süreç zaman zaman çok uzun olabileceği gibi bazı durumlarda da çok kısa bir süre içerisinde sonuçlanmaktadır. Elbette başvuruda bulunanların başvurularının ne aşamada olduğunu da sorgulama, en azından süreç hakkında bilgi sahibi olma hakları bulunmaktadır.

Vatandaşlık İşlemleri Nasıl Sorgulanır?

Başvuruda bulunanların, başvuruları hakkında bilgi edinmeleri www.nvi.gov.tr adresine giriş yaparak ” vatandaşlık başvurum ne aşamada ” ekranından online vatandaşlık sorgulama işlemi yapabilir. Sorgulama için kişisel bilgilerin girilmesi neticesinde sonucu öğrenebilirsiniz. Buna ek olarak bu başvuruların sorgulanması elbette başvuruda bulunanların avukatları yani vekilleri tarafından da yapılabilir. Ne de olsa zaman zaman başvuruda bulunanlar Türkçeye hakim olmayabilir, keza Türkiye’deki idari işlemler hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olmayabilir. Elbette bu gibi durumlarda sadece vatandaşlık sorgulama işleminin değil, bu sürece ilişkin daha pek çok işlemin avukatlar tarafından gerçekleştirilmesi icap edecektir.

Vatandaşlık Sorgu
Vatandaşlık Sorgu

Vatandaşlık Başvurusunun Reddi Durumunda Ne Yapılmalı?

Elbette vatandaşlık başvurularının reddedilmesi de mümkün olabilecektir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti olduğundan dolayı hiçbir zaman keyfi bir şekilde başvuruların reddedilmesi söz konusu olamayacak ve mutlak suretle bir hukuki sürecin işletilmesi söz konusu olabilecektir. Vatandaşlık başvurularının reddi halinde de idare mahkemelerinde dava açılması gerekecektir. Ne de olsa bu bir idari işlemdir ve Türkiye’de idarenin her türlü eylem işlemleri ilke olarak yargısal denetime tabidir. Ancak idare hukukunda süreç biraz daha farklı işleyebilir. Hal böyle olunca da bir avukata vekalet vermek her daim son pişmanlık durumunu engelleyecektir.

İdari Davalarda Avukatın Önemi

İdari davalar bazı istisnalar haricinde dosya üzerinden görülecektir. Bu nedenle dava dilekçesi, davanın kazanılması konusunda hayati öneme sahip olacaktır. Öyle ki pek çok hukukçu da davanın dilekçeyle kazanılıp dilekçeyle kaybedileceğini ifade eder. Nihayetinde davadaki diğer evraklar ve usul işlemleri de en iyi avukatlar tarafından bilineceğinden dolayı avukatına vekalet vermiş olan bir başvurucu daima kazançlı çıkacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir